นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
เข้าร่วมโครงการน้อมจิตบริจากโลหิต เฉลิมพระเกียรติ มหาราชินี สภานายิกา สภากาชาดไทย 
เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญ พระชนพรรษา 80 พรรษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษ ประโมทะกะ