มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จับมือบริษัทซิสโก้ ประเทศไทยจำกัด เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร Computer Engineering IoT: Internet of Things หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT)