โครงการฝึกทักษะ (skill) ทางการบัญชี
22 มีนาคม 2556
นายฉัททวุฒิ พีชผล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมเปิดงาน โครงการฝึกทักษะ (skill) ทางการบัญชี