ม.เอเชียอาคเนย์หนุนนักศึกษาสอบ ICDL มาตรฐานสากลไอทีรับ AEC 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) ยกระดับการผลิตบัณฑิตจัดสอบ ICDL เพิ่มทักษะไอทีให้กับนักศึกษา รองรับการเปิดเสรีอาเซียน สร้างนักศึกษาให้มีงานและตอบทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ต้องรู้ไอที
 
ผศ. ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทำงานได้จริง โดยทักษะด้านไอทีมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในปัจจุบัน ทาง SAU ได้ใช้มาตรฐานสากล ICDL (International Computer Driving Licence) ให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนและสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาที่จบจาก SAU จะมีความสามารถในการใช้ไอทีพื้นฐานได้อย่างดี โดย ICDL นี้เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเป็นเกณฑ์วัดผลที่ใช้พิจารณาบุคคลเข้าทำงาน ว่ามีทักษะไอทีพื้นฐานทำงานได้จริง ซึ่งมาตรฐานนี้ใช้เป็นใบรับรองสากลที่ได้รับการยอมรับถึงการวัดผลความรู้และความสามารถในการใช้งานระบบไอทีของนักศึกษา

ทาง SAU เห็นว่ามาตรฐานนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพและให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บัณฑิตทุกสาขาวิชาในอนาคตได้อย่างดี เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะความพร้อมต่อการทำงานเป็นบัณฑิตในยุคศตรวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง
ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบ ICDL ทุกภาคการศึกษา ซึ่งการสอบดังกล่าวไม่ได้เหมาะสำหรับนักศึกษาเพียงเท่านั้น บุคคลทั่วไปก็สามารถสอบได้ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นศูนย์สอบมาตรฐานของ ICDL นักศึกษาที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองซึ่งได้รับการยอมรับและเชื่อถือทั่วโลก และสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการสมัครงาน เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษามีความรู้ความชำนาญทางด้านไอทีตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำพานักศึกษาก้าวเข้าสู่ตลาดอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

ประกาศณียบัตร ICDL เป็นที่ยอมรับในกว่า 148 ประเทศ ได้รับการแปลข้อสอบแล้วกว่า 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย โดยได้รับการสนับสนุน จากองค์กรระดับสากล ต่างๆ เช่น UN, EU และบริษัทข้ามชาติ เช่น British Petroleum และอื่นๆ ซึ่งข้อดีของ ICDL คือ ช่วยเพิ่มโอกาส ในการสมัครงาน และการศึกษาต่อ เป็นสิ่งเติมเต็มช่องว่างในใบประวัติ และการพัฒนาอาชีพของผู้เข้ารับการทดสอบ ตลอดจนเป็นการรับรองความสามารถในระดับสากล เป็นใบเบิกทางสู่การศึกษา IT ขั้นสูง และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและแรงจูงใจแก่ผู้สอบเองอีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่า ICDL เป็นใบประกาศฯ ที่มีคุณภาพ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่