เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รับบริจาคอุปกรณ์เครือข่ายจาก
คุณถิรพันธุ์สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำมาใช้ในห้องปฎิบัติการ Internet of Things เตรียมผลิตวิศวกร IoT เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ การเปิดสาขาวิศวกรรม Internet of Things จะเป็นก้าวสำคัญ  โดยมหาวิทยาลัยฯได้ลงทุนอุปกรณ์ชุดพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ Intel Galileo Arduino Rasberri Pi มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ใช้งาน ทำงานได้จริงโดยผู้จบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอินเทอร์เน็ตประยุกต์ ของ ม.เอเชียอาคเนย์จะมีตลาดรองรับมากมายและเป็นที่ต้องการของโลกอนาคตอย่างแท้จริง