เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ต้อนรับการมาเยือนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดย คุณจรรยาณัฐ์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน และยังได้ให้เกรียติร่วมชมงานโครงการสัมมนาหลักสูตร การวิเคราะห์ทางเลือกการลงทุนและการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ