พิธีไหว้ครูและบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557 
28 สิงหาคม 2557
นายฉัททวุฒิ พีชผล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และคณาจารย์ทุกสาขาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีรับขวัญ