วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557
ณ ศาลคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว และห้องประชุมใหญ่ชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ
พิธีสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ พิธีสงฆ์ พิธีสดุดีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกพระคุณของคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคลากร และพิธีเปิดงานกีฬา สันทนาบุคลากร
นายฉัททวุฒิ พีชผล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และบุคคลกรทุกคนเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์