ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงาน King Bhumibol World Soil Day Award จากสหประชาชาติและกระทรวงเกษตรฯ
บ.ท่อน้ำไทย จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ ลงนามความร่วมมือโครงการ “กองทุนท่อน้ำไทย เพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์”
12 ตุลาคม 2561 งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.เอเชียอาคเนย์ลงนาม (MOU) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
ม.เอเชียอาคเนย์ ลงนามความร่วมมือ (MOU)บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมมือผู้ให้บริการตู้ล็อกเกอร์อัจริยะ
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู และ พิธีบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.เอเชียอาคเนย์ร่วมลงนามในพิธีความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
ประมวลภาพงานประชุมวิชาการระดับชาติสหวิชาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 5 (SAUNIC 2018)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดตัวระบบผลิตสื่อการเรียน SAU Learning Board ในงาน Education ICT Forum 2018
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับไอคอนสยามร่วมลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษา
ประมวลผลภาพ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2559
ประมวลผลภาพงาน SAU MINI MARATHON 2018
ประมวลผลภาพ พิธีไหว้ครูและพิธิบายศรีรับขวัญ ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมมือ Labster ให้นักศึกษาใช้แล็บ VR ระดับโลก