ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 66 
ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 67 ประจำเดือน พฤศจิกายน 66  
12 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2566 
กิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 
ม.เอเชียอาคเนย์ จับมือ WeStride สตาร์ทอัพจาก Stanford ปั้น Software Engineer และ Full Stack Developer เทรนด์อาชีพมาแรงยุคดิจิทัล
SAU CONNECT ORIENTATION DAY 2566 
SAU CONNECT WELCOME 2023  กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2566  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หารือขยายความร่วมมือทางการศึกษากับ Xi’an Kedagaoxin University ประเทศจีน 
พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.เอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 40 
12 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ประจำปีการศึกษา 2565 
พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  STEP FORWARD @SAU 2022 

Southeast Asia University (SAU) collaborates in collaboration with Stelligence Company Limited 

ม.เอเชียอาคเนย์จับมือเอสเทลลิเจนซ์ เปิด ป.โท Upskill Reskill สู่สายงานด้าน Data Analytics พร้อมรับ Certificate จาก Google

ม.เอเชียอาคเนย์ จับมือ Palo Alto Networks พัฒนานักศึกษาสู่งาน Cybersecurity ระดับโลก

SAU หารือความร่วมมือกับบริษัท Raas Pal จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กับ Laiye Co., Ltd. และ RAAS PAL Co., Ltd.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กับ Dahua Technology (Thailand) Co., Ltd. และ RAAS PAL Co., Ltd. 
CJ จับมือ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทำหลักสูตรสหกิจ จบพร้อมได้งาน รองรับการขยายสาขาในอนาคต
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 
งานตรวจประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 
ม.เอเชียอาคเนย์ มอบตู้ “ ปันสุข ปันอิ่ม “ ร่วมแบ่งปัน สิ่งที่จําเป็นสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 
ม.เอเชียอาคเนย์จับมือ AMAZON พร้อมให้การศึกษาระบบ CLOUD COMPUTING เต็มรูปแบบ 
ต้อนรับ MR.FUKUI MICHIHISA ประธานบริษัท JPA CO., LTD ประเทศญี่ปุ่น 
เปิดศูนย์ WORKPLAZE ศูนย์บริการระบบงานสนับสนุนครบวงจร 
ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 40 ประจำเดือน ตุลาคม 62 
พิธีไหว้ครูและบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 
บ.ฮิวแมนิก้า จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์จัดตั้งศูนย์ WorkPlaze รับ Outsource งานสนับสนุนแบบครบวงจร 
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวรอบรั้วมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
งานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 (SAUNIC 2019) 
ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)  จัดงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18 และ 8th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management
ฮิวแมนิก้า จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ปั้นนักบัญชี ทรัพยากรบุคคลยุคดิจิทัล 4.0
ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงาน King Bhumibol World Soil Day Award จากสหประชาชาติและกระทรวงเกษตรฯ
บ.ท่อน้ำไทย จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ ลงนามความร่วมมือโครงการ “กองทุนท่อน้ำไทย เพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์” 
12  ตุลาคม 2561 งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.เอเชียอาคเนย์ลงนาม (MOU) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 
ม.เอเชียอาคเนย์ ลงนามความร่วมมือ (MOU)บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมมือผู้ให้บริการตู้ล็อกเกอร์อัจริยะ 
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู และ พิธีบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ม.เอเชียอาคเนย์ร่วมลงนามในพิธีความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
ประมวลภาพงานประชุมวิชาการระดับชาติสหวิชาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 5 (SAUNIC 2018) 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดตัวระบบผลิตสื่อการเรียน SAU Learning Board ในงาน Education ICT Forum 2018
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับไอคอนสยามร่วมลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษา
ประมวลผลภาพ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2559 
ประมวลผลภาพงาน SAU MINI MARATHON 2018 
ประมวลผลภาพ พิธีไหว้ครูและพิธิบายศรีรับขวัญ ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมมือ Labster ให้นักศึกษาใช้แล็บ VR ระดับโลก