พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2559

ประมวลผลภาพ พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร และ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ในวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์