เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นำโดย นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี และคณะผู้บริหาร  
 เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน  หารือทำความร่วมมือโครงการวิชาการ ที่โรงเรียนพระดาบส                                                


        เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รับบริจาคอุปกรณ์เครือข่ายจาก
 คุณถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อนำมาใช้ในห้องปฎิบัติการ Internet of Things เตรียมผลิตวิศวกร IoT เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
        

    
    


https://fd1e2e76-a-e38f929f-s-sites.googlegroups.com/a/sau.ac.th/news/home/DSC_6163.JPG?attachauth=ANoY7cqQTOzKzqW9weBnLmiBJkhb2RdV2VN4aeldIVWkBGwFTkg3C3aLu4WHjLVLejEYY5jALVbSpdiGIhPXBvHCR30QWZEkRfQnkZyqdRyM9FC7t40omvkU8_gqDhx_PAvCf3yacSVBoDBYlDXKb-JDx1glTG4WLFlJt8FzFCQInxQhPAompwdzdx1gti7MOeZigQ0NZQE1BJRnHJ9tqS7uMOgILzg8gQ%3D%3D&attredirects=0    https://fd1e2e76-a-e38f929f-s-sites.googlegroups.com/a/sau.ac.th/news/home/DSC_6175.JPG?attachauth=ANoY7cqxMig6tN9ll-4CmmVabnR9iaqBKdelFyrnhqEqLLu18BhT-yeTDq7OL0SKI1023WBFJDO-kDgeHCK_ED0CeiQoWzYTQKz3RhDvzM2DZhM0CnZQgmdRcETKsBYxVRQ4LQV8D1ZIfahn4FbHWTxknAWzK_quLclWaWAO7P1GZ-KpzKGFGsx1_Sw5GD2W7uWILoIZH5CyTQkQeicX9b4-abVNKNthyw%3D%3D&attredirects=0
https://fd1e2e76-a-e38f929f-s-sites.googlegroups.com/a/sau.ac.th/news/home/DSC_6186.JPG?attachauth=ANoY7cr9l5yZag5UZ2n2oPsfLUsi1kUZOp7jSGYHaxiQfOkgF3YcryFAg3k87Hi-0WX-_iv26UnBOkRTzRpBv-OaKPCw0aLMeA28Nkal-0S5vtOe6MU6huFlsa1CNS2K8cActGh4yxbldro-QJBDp94l0wWGlO3x7PCXzk-28EpagR6ZwwixGlhBSCqaZVk8VlbbV5ilzAKk5QfhpY4Bo94GTwY5e8RQKQ%3D%3D&attredirects=0    https://fd1e2e76-a-e38f929f-s-sites.googlegroups.com/a/sau.ac.th/news/home/DSC_6241.JPG?attachauth=ANoY7cqQZrRk52CK2VUnfwb3nbgHvIhXU014MjQoDVEX5b_pBemZvp3RUgt_sz3yI9QpzKKaglgCkV71VXgqT5jSIVbN_TVWC_CqsBZ8gzCpCgX8HM__Z0MMI2bzWiQnCYcniUdo9ikIWTCVbMGJy6o6WZgkqro9kpFQQxxOUKdUfl6xA7qSKYFV-VQtN1ttxbJvEYjlBpMUyuvb6GO1KHOh9uqiZ-B8bg%3D%3D&attredirects=0
พิธีไหว้ครูและบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557 
28 สิงหาคม 2557
นายฉัททวุฒิ พีชผล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และคณาจารย์ทุกสาขาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีรับขวัญ


โครงการฝึกทักษะ (skill) ทางการบัญชี
22 มีนาคม 2556
นายฉัททวุฒิ พีชผล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมเปิดงาน โครงการฝึกทักษะ (skill) ทางการบัญชี


    

      นายฉัททวุฒิ พีชผล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมโครงการน้อมจิตบริจากโลหิต เฉลิมพระเกียรติ มหาราชินี สภานายิกา สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญ พระชนพรรษา 80 พรรษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษ ประโมทะกะ       นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายเลิศพนธ์ อัจฉรานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ นายปิยพงษ์ เผ่าวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (CSBC Project Expo) สร้างโอกาศในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา การจัดงานแสดงผลทางงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ โดยคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับคณะบริหารธุรกิจ 
สาขาคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการนี้ ร่วมกัน